خدمات تشخیصی و تصویربرداری

اسکن مجاری اشکی

بیمارانی که به دلیل انسداد مجاری اشکی، دچار اشک ریزی دائم از چشم ها هستند، نیاز به بررسی و انجام اقدامات درمانی خاص دارند. انسداد ممکن است در قسمت های مختلف مجاری اشکی باشد که تشخیص آن توسط روش های پزشکی هسته ای، به سادگی قابل انجام است. تصویربرداری در کمتر از 30 دقیقه انجام می شود. و وجود یا عدم انسداد مشخص می شود.

اسکن پرفیوژن ریه

این اسکن برای بررسی خونرسانی بافت نرم ریه بکار می رود. هر عاملی که باعث کاهش خونرسانی به بافت ریه شود، به صورت نقص پرفیوژن در اسکن مشاهده می شود. از کاربردهای این اسکن می توان به اثبات یا رد آمبولی ریه اشاره کرد. فرآیند معمول انجام اسکن پرفیوژن ریه حدود 15-20 دقیقه طول خواهد کشید و نیاز به آمادگی خاصی نیست.

اسکن پرفیوژن مغز

برخی از بیماری های مغزی، اختلالات آناتومیک ایجاد نمی کند بلکه اختلالات عملکرد یا متابولیسم در قسمتی از مغز به وجود می آورد. از آنجا که میزان متابولیسم نواحی مختلف مغز، کاملاً متناسب با میزان جریان خون آن نواحی است، بنابراین می توان با استفاده از دستگاه گاما کمرای SPECT، جریان خون نواحی مختلف مغز را به تصویر کشید.

اسکن کلیه DTPA

 اسکن هسته ای کلیه DTPA چیست؟ آمادگی های لازم قبل از انجام اسکن کلیه DTPA

اسکن رفلاکس میزنای (DRC)

 اسکن هسته ای رفلاکس میزنای (DRC) چیست؟ آمادگی های لازم قبل از انجام اسکن رفلاکس میزنای

اسکن بیضه ها (اسکروتوم)

 اسکن هسته ای بیضه ها (اسکروتوم) چیست؟ آمادگی های لازم قبل از انجام اسکن بیضه