مرکز پزشکی هسته ای دکتر دباغ - دکتر صادقی

مرکز پزشکی هسته ای دکتر دباغ - دکتر صادقی

خدمات انحصاری در مشهد

درمان تومورهای نورو آندوکرین، درمان با رنیوم و لوتشیوم

درمان متاستازهای کانسر پروستات، درمان متاستازهای استخوانی با ساماریوم

خدمات پزشکی هسته ای

خدمات تشخیصی و تصویربرداری

درباره ی مرکز پزشکی هسته ای دکتر دباغ - دکتر صادقی

درباره ما

پزشکان و متخصصین

پزشکان مرکز

تازه های پزشکی هسته ای

مقالات و دانستنی ها