راهنمای پذیرش مرکز پزشکی هسته ای دکتر دباغ دکتر صادقی

راهنمای مراجعین

پذيرش، اولين گام جهت ورود مراجعین به مراكز تشخیصی و درماني است. عملکرد واحد پذيرش در این مرکز پزشکی هسته ای، توأم با رعايت حقوق بيماران و ايجاد ارتباطي مناسب بين مرکز و مراجعه كنندگان می باشد. همچنين در واحد پذيرش، حق محرمانه بودن مشخصات بيمار در هنگام اخذ اطلاعات رعايت می گردد.

مدارك مورد نیاز در هنگام پذیرش بیمار

  • درخواست کتبی پزشک معالج

  • کلیه مدارک پزشکی را در روز مراجعه برای بررسی توسط پزشک مرکز به همراه داشته باشید

آمادگی قبل از تصویربرداری

جایگاه خاص پزشکی هسته ای در تشخیص و درمان بسیاری از بیماری ها، غیر قابل انکار است. در این میان نقش بیماران و آمادگی آنان پیش از انجام انواع تصویربرداری بسیار حائز اهمیت می باشد که در صورت نادیده انگاشتن و عدم رعایت آن، نتایج بدست آمده در بسیاری از موارد فاقد ارزش و بی فایده خواهند بود. آمادگی های لازم قبل از انجام تصویربرداری را در قسمت خدمات مشاهده نمایید. آمادگی اسکن قلب در برگه جداگانه ای به شما داده می شود و در صورت نیاز به قطع داروهای خاص توسط پزشک به شما توضیح داده خواهد شد.

دریافت نتیجه تصویربرداری

با توجه به انجام انواع تصویربرداری ، زمان ارائه نتایج یکسان نخواهد بود اما سعی بر آن است تا تحویل نتیجه در کمترین زمان صورت گیرد . جهت دریافت آن می توانید با در دست داشتن رسید تا قبل از پایان ساعت کار مرکز، به مرکز پزشکی هسته ای مراجعه نمایید.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و تعیین وقت قبلی، از طریق صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.

  • به اشتراک بگذارید:

0 دیدگاه کاربران

نظر خود را با ما در میان بگذارید