بیمارانی که به دلیل انسداد مجاری اشکی، دچار اشک ریزش دائم از چشم ها هستند نیاز به بررسی و انجام اقدامات درمانی خاص دارند. انسداد می تواند در قسمت های مختلف مجرای اشکی باشد که تشخیص آن توسط روش های پزشکی هسته ای، به سادگی قابل انجام است. با چکاندن یک قطرهTc99m در هر چشم و انجام تصویربرداری می توان در کمتر از 30 دقیقه، وجود یا عدم وجود انسداد و همچنین محل آن را مشخص نمود.

فرآیند معمول انجام اسکن

ابتدا مقدار بسیار اندکی رادیو دارو که با آب ترکیب شده (1 تا 2 قطره)، در هر یک از چشم ها چکانده می شود. سپس بیمار بر روی صندلی در جلوی دروبین گاما می نشیند یا روی تخت دراز می کشد. از بیمار خواسته می شود تا سر خود را ثابت نگه دارد تا تصویربرداری انجام شود. اسکن مجاری اشکی حدود 30-45 دقیقه طول می کشد.

  • به اشتراک بگذارید:

0 دیدگاه کاربران

نظر خود را با ما در میان بگذارید