دکتر وحیدرضا دباغ

بیوگرافی دکتر وحیدرضا دباغ متخصص پزشکی هسته ای

دکتر وحید رضا باغ در سال 1370 در رشته ی پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شدند. ایشان تحصیلات خود را در این رشته با موفقیت به اتمام رساندند و سپس بدون وقفه در سال 1377 در رشته تخصصی پزشکی هسته ای پذیرفته شدند. ایشان رتبه ی برتر در آزمون بورد تخصصی هستند. در سال 1382 از رشته ی تخصصی پزشکی هسته ای فارغ التحصیل شدند. موضوع پایان نامه دکتر دباغ "مقایسه نتایج ید درمانی با دوزهای ثابت 5mCi و mCi 10I-131 در بیماری گریوز" بوده است.

خدمات حرفه ای دکتر دباغ

 • مدیر امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مشهد از آبان 1387 تا آذر 1390.
 • رئیس بخش پزشکی هسته ای بیمارستان دانشگاه قائم مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد از آبان 1391 تاکنون.
 • رئیس بخش پزشکی هسته ای بیمارستان امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی مشهد از 1388، تا خرداد 1391.
 • استادیار پزشکی هسته ای گروه پزشکی هسته ای بیمارستان امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی مشهد از 1381 تا بهمن 1389.
 • دانشیار پزشکی هسته ای گروه پزشکی هسته ای بیمارستان دانشگاهی امام رضا و بیمارستان دانشگاه قائم مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد تا اردیبهشت 1399.
 • استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اردیبهشت 1399 تا کنون.
 • دستیار مدیر در امور آموزشی گروه پزشکی هسته ای بیمارستان دانشگاه امام رضا و بیمارستان دانشگاه قائم مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1383 تاکنون.
 • عضو کمیته تأسیس مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای بیمارستان دانشگاهی امام رضا 1389.
 • عضو شورای عالی مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای بیمارستان دانشگاه قائم مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد از 1389 تاکنون.
 • رئیس علمی کنگره بین المللی پزشکی هسته ای مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد آبان 1390.

عضویت در انجمن ها:

 • عضو انجمن پزشکی هسته ای ایران از سال 1381 تاکنون.
 • عضو انجمن اروپایی پزشکی هسته ای اتریش از سال 1384 تاکنون.
 • عضو کمیته تهیه برنامه آموزشی فناوری پزشکی هسته ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در سال های 1385 و 1386.
 • عضو کمیته تحقیقات علوم بالینی در دفتر تحقیقات MUMS دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1386 تاکنون
 • عضو کمیته ارزیابی داخلی وزارت پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گروه پزشکی هسته ای از سال 1385 تاکنون.
 • عضو کمیته تدوین دفترچه ثبت نام دستیاران پزشکی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد گروه پزشکی هسته ای از سال 1385 تاکنون.
 • عضو کمیته تدوین برنامه درسی دستیاران پزشکی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد گروه پزشکی هسته ای از سال 1385 تاکنون.
 • عضو کمیته تدوین طرح دوره MD پزشکی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد گروه پزشکی هسته ای از سال 1386 تاکنون.
 • عضو کمیته تدوین روشهای نوین ارزیابی دستیار (پزشکی هسته ای) دانشگاه علوم پزشکی مشهد گروه پزشکی هسته ای از سال 1385 تاکنون.

فعالیت های آموزشی

 • مدرس دروس تکنیک های پزشکی هسته ای برای دانشجویان پزشکی هسته ای (تکنولوژیست ها) دانشگاه علوم پزشکی مشهد از 1382 تا 1385.
 • مدرس دروس پزشکی هسته ای برای دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1382 تاکنون.
 • مدرس دروس غدد هسته ای برای متخصصان غدد دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1382 تاکنون.
 • مدرس نفرولوژی هسته ای برای نفرولوژیست ها دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1382 تاکنون.
 • مدرس پزشکی هسته ای برای رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1383 تاکنون.
 • مدرس پزشکی هسته ای برای رادیولوژیست ها در دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1383 تاکنون.
 • مدرس پزشکی هسته ای برای رادیولوژیست های دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1383 تاکنون.
 • مدرس دروس قلب و عروق هسته ای برای متخصصین قلب دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1383 تاکنون
 • مدرس دروس پزشکی هسته ای برای دستیاران پزشکی هسته ای.

کتاب تالیفی چاپ شده

 • فصل پزشکی هسته‌ای در سیستم کلیوی و تناسلی اطفال در بیماری کلیه و دستگاه ادراری تناسلی نوزادان. 1391، انتشارات تک، تهران، (دانشگاه علوم پزشکی مشهد).

برخی از جوایز و افتخارات:

 • پژوهشگر برتر و بهترین در علوم بالینی پزشکی، MUMS دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1385.
 • تهیه دفترچه ثبت الکترونیکی مقیم دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1390.
 • پزشکی مبتنی بر شواهد در آموزش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1389.

برخی از مقالات و چکیده های چاپ شده:

 • ارزیابی مقایسه ای دو روش درمان با ید رادیواکتیو با دوز ثابت (mCi 5 و mCi 10) برای درمان بیماری گریوز. 1380 مشهد، ایران در ششمین اجلاس سالانه پزشکی هسته ای ایران.
 • تأثیر زمان، محور و نوع حرکت شبیه‌سازی شده بیمار بر طیف پرفیوژن میوکارد با استفاده از روش‌های پس پروجکشن فیلتر شده و بازسازی تکراری سال 1382 در مجله اروپایی پزشکی هسته ای و تصویربرداری مولکولی
 • کاربردهای پزشکی هسته ای در دستگاه تناسلی ادراری سال 1383 مشهد، ایران.
 • کاربردهای پزشکی هسته ای در سوء جذب (آزمایش های تنفسی) سال 1383 مشهد، ایران.
 • سینیتوگرافی کبدی صفراوی سال1384 پژوهشکده پزشکی هسته ای، تهران، ایران، نشست ماهانه انجمن پزشکی هسته ای ایران.
 • پیش بینی پاسخ به شیمی درمانی با استفاده از Tc99m-Sestamibi در سال 1383 مشهد، ایران.
 • ارزش سینتی گرافی 99mTc-MIBI در مولتیپل میلوما برای تشخیص زودهنگام بیماری عودکننده و تصمیم گیری برای درمان در سال 1383 چاپ شده در مجله اروپایی پزشکی هسته ای و تصویربرداری مولکولی.
 • پیش‌بینی کسر جهشی بطن چپ با استفاده از نسبت شمارش حفره به میوکارد و نمرات پرفیوژن در پرفیوژن میوکارد SPECT در سال 1383 در مجله قلب و عروق هسته ای.
 • اثر دیورتیک بر اندازه گیری عملکرد افتراقی کلیه با استفاده از Tc99m-DMSA در بیماران مبتلا به هیدرونفروز در سال 1384 کشور یونان، آتن در مجله اروپایی پزشکی هسته ای و تصویربرداری مولکولی.
 • ارزیابی کسر جهشی طبیعی کیسه صفرا پس از مصرف وعده غذایی چرب استاندارد با استفاده از Tc99m-sestamibi در سال 1384 در یونان، آتن مجله اروپایی پزشکی هسته ای و تصویربرداری مولکولی.
 • ارزش سینتی گرافی Tc-99m MIBI در بیماری فعال و مرحله بهبودی مولتیپل میلوما. در سال 1382 چهارمین کنگره ملی هماتولوژی و آنکولوژی و پرستاری ایران.
 • تاثیر بزرگنمایی و فیلتر بر پرفیوژن میوکارد SPECT در بیماران با قلب کوچک در سال 1384 مجله پزشکی هسته ای ایران.
 • SPECT پرفیوژن میوکارد دردار: مقایسه QGS با الگوریتم های ECTb 1384 مجله پزشکی هسته ای ایران.
 • اختلال عملکرد بطن چپ پایدار پس از تزریق دی پیریدامول در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر. سال 1387 در هجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران.
 • پیش‌بینی کسر جهشی بطن چپ با استفاده از نسبت شمارش حفره به میوکارد و نمرات پرفیوژن در پرفیوژن میوکارد SPECT در سال 1382 تهران، ایران هشتمین اجلاس سالانه پزشکی هسته ای ایران.
 • انواع طبیعی جذب استرنوم مرتبط با سن در اسکن استخوان 1383 تهران، ایران نهمین کنگره پزشکی هسته ای ایران.
 • تأثیر موقعیت یابی بیمار بر حجم بطن چپ و شاخص های عملکرد به دست آمده در SPECT پرفیوژن میوکارد Tc99m-sestamibi. در سال1383 تهران، ایران نهمین کنگره پزشکی هسته ای ایران.

اطلاعات تماس با دکتر دباغ

 • مرکز پزشکی هسته ای دکتر دباغ دکتر صادقی
 • بیمارستان قائم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رزومه (CV) دکتر دباغ: دریافت فایل

 • به اشتراک بگذارید:

0 دیدگاه کاربران

نظر خود را با ما در میان بگذارید